Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa website công ty cổ phần phân bón Việt Nam vào hoạt động chính thức

Ngày 29/10/2014, sau thời gian thiết kế công ty TAVICO đã đưa website phanbonvietnam.vn của công ty cổ phần phân bón Việt Nam vào hoạt động chính thức.