Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai hệ thống nông nghiệp công nghệ cao cho Dưa hấu Kỳ Lý

Hệ thống nông nghiệp công nghệ cao cho dự án Trồng dưa sạch và khép kín theo chuỗi: bao gồm dưa Hắc Mỹ Nhân, Không hạt, siêu ngọt.

Bao gồm website: duahaukyly.com

- Hệ thống quản lý mã QRcode

- Hệ thống gis chỉ dẫn địa lý

- Hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ Blockchain

duahaukyly